Zážitky, prožitky a radosti

Motýlci připravují budky pro ptáčky


Motýlci připravují budky pro ptáčky

Informace pro rodiče
Celoškolkové novinky

Srdečně vás zveme do naší školky ve čtvrtek 4. dubna na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.


Den otevřených dveří - základní informace o jednotlivých pracovištích naší školky. Vyberte si budovu / třídu, která vás nejvíc zaujala, kam se chcete podívat:


Základní škola Školní náměstí zve rodiče a budoucí školáky na Den otevřených dveří , který se koná 14. února od 14 hodin.


Vážení rodiče, ještě zbývá pár měsíců času, ale Vy už jste s předškoláky v plné přípravě na zápis do 1. třídy. Vydavatelství NovaDida nově vytvořili na webu www.novadida.cz odkaz PORADNA sérii článků o ŠKOLNÍ ZRALOSTI.

Školní zralost


Pořádáme sběr drobného elektroodpadu.


Bude se konat

Hravé povídání s mamkou a taťkou

19.4. 2019 v 15.30 hod.

Pro děti z Motýlků navštěvující kroužek logopedie, uvítáme i rodiče s dětmi, které ještě nevyslovují správně všechny hlásky.Ukážeme si, co a jak na kroužku procvičujeme a co všechno s logopedií souvisí.Moc se na Vás těším, p. uč. Lenka Smrčková.


Den otevřených dveří

4.4.2019

Program: 8.30 – 9.30 volná hra a činnosti dětí v libovolné třídě MŠ, seznámení s prostředím MŠ 10.00 zpívání a tancování s Paraplíčkem (třída Ptáčat) 14.00 – 15.00 - volná hra a činnosti dětí v libovolné třídě MŠ


Jídelní lístek

Jídelní lístek 11.3. - 15.3.2019


Jídelní lístek 18.3. - 22.3.2019