O školce


Náš školní vzdělávací program se jmenuje „Čtyřlístek – krůček ke štěstí“

Vychází ze čtyř základních potřeb: potřeby lásky – náležet k někomu, potřeby významu – být důležitý, potřeby svobody – mít volbu a potřeby zábavy – prožívat radost.

Naším posláním je tyto potřeby naplňovat tak, aby byly děti šťastné a spokojené, a přitom se rozvíjela jejich osobnost po všech stránkách.

Naším úkolem je uspořádat činnosti a aktivity dětí tak, aby si svobodně mohly vybrat svoji činnost, zodpovědně a důležitě se zhostily svého úkolu a přitom zažívaly radost z každého prožitého dne s lidmi, kteří je mají rádi a mezi kterými mají svoje místo.

 • Spokojené dítě, které žije v prostředí lásky, bezpečí, sounáležitosti
 • Vzbuzování zájmu o poznávání, získávání znalostí, o učení – rozvinout předpoklady k celoživotnímu vzdělávání
 • Osvojování základů morálních a společenských hodnot – pravidla, spolupráce, soucítění, zodpovědnost
 • Výchova osobnosti, která je schopna samostatně myslet, jednat a projevovat se – utváření zdravého já
 • Výchova ke kooperaci – schopnost spolupracovat, podílet se, základy týmové práce

Obsah školního vzdělávacího programu

TADY SI ŽIJEME

Tradice a zvyky, historie a současnost Chrudimi a regionu

Probouzení zdravého patriotismu – vědět, kde mám kořeny, výchova k občanství

Chrudim včera a dnes; Chrudim – město loutek; Chrudim – zdravé město, Chrudim – město kultury; Chrudim – město sportu; Chrudim a svět

poznávání památek význačných budov, seznámení s významnými osobnostmi, s tradicí Loutkářské Chrudimi, účast na akcích města, návštěva divadel, muzeí, kina, akce v rámci spolupráce s pardubickou MŠ, oslavy v MŠ, akce s rodiči, vycházky do města, výlety do okolí, vytvoření výtvarné galerie o Chrudimi

To jsem já, kdo jste vy?

Utváření vlastního já; zdravá a sebevědomá osobnost; zdravé já

Vytváření pozitivního vztahu k vlastní osobě - učit se poznávat své slabé a silné stránky, mít úctu nejen k sobě samému, ale i k druhým

já a moje rodina; já a moji kamarádi; já a mé zdraví

dramatické, smyslové, psychomotorické hry, pohybové činnosti, artefiletika, muzikoterapie, sezónní činnosti, společné akce s rodiči a pro rodiče

S přírodou jsme kamarádi

Příroda kolem nás a její proměny; výchova k ekologickému myšlení a jednání

Pochopení, jaký vliv má působení člověka na přírodu; probouzení zodpovědného přístupu k přírodě

čtyři roční období; živá a neživá příroda; zvířata; rostliny; člověk a příroda

pozorování, zkoumání, experimentování v přírodě, návštěva rozličných ekosystémů, výlety, výpravy do přírody, spolupráce s ekocentrem Paleta, práce a hry s odpadovým materiálem a přírodninami, práce s keramickou hlínou, pracovní činnosti, sběr hliníku, sběr kaštanů, péče o přírodní koutky na zahradě i ve třídě, třídění odpadu

Vím já, víš ty, víme proč

Současný svět kolem nás; příprava na školu a celoživotní vzdělávání

Rozvíjení intelektových schopností a dovedností, schopnosti řešit problémy na základě empirických a logických znalostí a zkušeností

moderní doba; civilizace; informační technologie; technické vymoženosti a stroje; doprava; práce lidí

didaktické hry pro rozvoj kognitivních, matematických a logických dovedností, práce s metodickými listy, řešení logických úkolů, práce na PC, vyhledávání v encyklopediích, v časopisech a v knihách, psychomotorické hry, grafické cviky, logopedické chvilky, konstruktivní hry

Kouzelnými vrátky do pohádky

Svět plný fantazie, představivosti, tvořivosti, kreativity

Rozvíjení schopnosti tvořivě řešit problémy novými způsoby; vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady a porozumět jim

pohádky; bajky; příběhy; vymyšlený svět

dramatické a smyslové hry; četba, vyprávění, sledování pohádek; rozhovory a popisy; hudební, pohybové, výtvarné a pracovní činnosti, námětové hry, dramatizace, artefiletika, improvizace

Uspořádání dne v naší mateřské škole

Od 6.15

 • přicházíme do školky, hrajeme si nebo provádíme individuální či skupinové pracovní a výtvarné činnosti, bádáme, zkoumáme, řešíme, skládáme, stavíme
 • přivítáme nový den
 • cvičíme

Od 8.30

 • svačíme
 • zařazujeme řízené činnosti učitelkou
 • chodíme na vycházky, výlety, výstavy, spontánně se pohybujeme na školní zahradě a hřišti

Od 11.30

 • obědváme
 • odpočíváme, relaxujeme, posloucháme pohádku nebo hudbu
 • věnujeme se klidným činnostem, abychom nerušili odpočívající kamarády
 • využíváme nabízené nadstandardní aktivity

Od 14.00

 • svačíme
 • hrajeme si a vybíráme činnosti dle svého zájmu
 • loučíme se

S dětmi pracují paní učitelky

Kuřátka: Lenka Forštová, Pavla Čáslavská

Berušky: Lenka Smrčková, Michaela Bendová

Koťátka: Jana Ročková, Marie Šlégrová, Mgr. Lenka Doležalová

Medvídci: Olga Chvojková, DiS., Lucie Štěpánková, DiS.

Motýlci: Mgr. Věra Kuzmová, Nikola Netymachová, DiS., asistentka pedagoga Denisa Lebedová

Ptáčata: Barbora Procházková, DiS., Soňa Heřmanová

Sluníčka: Jaroslava Slavíková, Gabriela Hrubá

Žabičky: Ing. Blanka Mrázková, Petra Vlášková, asistentka pedagoga Lenka Svobodová

Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693

Adresa: Na Valech 693, 537 01
Chrudim 2 (mapa)

Provoz školy: pondělí – pátek (6:15 -16:45)

Telefon: +420 734 417 599

Email: info@msvaly.cz

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: